Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Permanente verruiming 50%-regeling

Permanente verruiming 50%-regeling

De 50%-regeling, waarbij leerlingen maximaal de helft van de totale leergang op een andere school mogen volgen dan die waar zij staan ingeschreven, wordt permanent doorgevoerd. Dat meldt staatssecretaris Dekker in een brief (dd 17 december 2014) aan de Tweede Kamer. Met deze maatregel krijgen vo-scholen een belangrijk instrument in handen om de teruglopende leerlingenaantallen het hoofd te bieden.

De algemene maatregel van bestuur (amvb) wordt verruimd van maximaal 50 procent per schooljaar naar maximaal 50 procent per leergang (cursusduur). In de praktijk blijken scholen namelijk anders onvoldoende ruimte te hebben om in het kader van krimp hun onderwijs doelmatig vorm te geven. Door deze verruiming krijgen scholen bijvoorbeeld de mogelijkheid om leerlingen een volledige bovenbouw op een andere school te laten volgen.

De structurele verruiming treedt in per 1 augustus 2015.

Gepubliceerd op: 13 januari 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)