Home » Artikelen » Pensioenpremie stijgt met 1,3 procent
Maandelijks ongeveer 10 euro bruto extra

Pensioenpremie stijgt met 1,3 procent

De pensioenpremie stijgt in 2013 met 1,3 procent naar 25,4 procent, meldt pensioenfonds ABP. Voor een gemiddelde deelnemer met een bruto maandsalaris van 3.400 euro betekent de premiestijging maandelijks ongeveer bruto 10 euro extra.

De pensioenpremie gaat omhoog in verband met de gestegen levensverwachting, de toegenomen leeftijd van deelnemers (als de gemiddelde leeftijd van de opbouwers toeneemt, neemt de gemiddelde tijd om het geld te laten renderen af) en de eis van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) dat de premie moet bijdragen aan het herstel van de financiële positie.
De tijdelijke herstelopslag blijft in 2013 gehandhaafd en is bij de premie inbegrepen. De herstelopslag die onderdeel is van het herstelplan, is een tijdelijke verhoging van de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Deze opslag is nodig omdat de dekkingsgraad van ABP beneden het vereiste niveau van 105 procent ligt.

Pensioenverlaging zeer waarschijnlijk
Door de te lage dekkingsgraad is het zeer waarschijnlijk dat de pensioenen in 2013 met 0,5 procent verlaagd moeten worden, stelt bestuursvoorzitter Henk Brouwer. Begin 2013 wordt beoordeeld of eind 2013 een dekkingsgraad van 105 procent gehaald kan worden, zoals is vastgelegd in het herstelplan dat eind 2013 afloopt. Is dat niet het geval, dan zal ABP ook voor 2014 een verlaging van de pensioenen aankondigen. Bij de beoordeling spelen de ontwikkeling van de rente en de stijging van de levensverwachting een belangrijke rol.
Op basis van de dekkingsgraad op 31 december 2012 neemt het bestuur van ABP op 1 februari aanstaande een besluit over de 0,5%-verlaging van de pensioenen in 2013. Als dit doorgaat, zal de verlaging ingaan op 1 april 2013. Als het nodig is, zal het bestuur op 1 februari aanstaande ook een mogelijke voorgenomen verlaging per 1-1-2014 aankondigen.

Meer informatie: www.abp.nl
 

Gepubliceerd op: 8 januari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)