Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Pensioenpremie in 2014 omlaag

Pensioenpremie in 2014 omlaag

Pensioenfonds ABP verlaagt per 1 januari 2014 de pensioenpremie van 25,4 procent naar 21,6 procent van het pensioengevend salaris. Daarmee worden werknemers gecompenseerd voor de versobering van de nieuwe opbouw van pensioenaanspraken.

De pensioenpremie is de premie die de werknemer betaalt voor zijn ABP KeuzePensioen en ABP NabestaandenPensioen. Ongeveer twee derde van deze premie betaalt de werkgever, ongeveer een derde betaalt de werknemer zelf. De daling van de pensioenpremie heeft vooral te maken met de verlaging van het opbouwpercentage van 2,05 naar 1,95. Dit is onderdeel van de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Daarnaast komt een deel van de tijdelijke verhoging van de premieopslag, die onderdeel is van het herstelplan, te vervallen. De resterende herstelopslag in de premie wordt daarmee per 1 januari 3,0 procent.

VPL
Zoals vermeld bedraagt de premie momenteel 25,4 procent van het pensioengevend salaris. Van deze premie komt 7,62 procent voor rekening van de werknemers en 17,78 procent voor rekening van de werkgevers. Vanaf 1-1-2014 daalt de premie naar 21,6 procent. Hiervan komt 7,39 procent voor rekening van de werknemers en 14,21 procent voor rekening van de werkgevers. Daarnaast hoeven werknemers niet meer te betalen voor de overgangspremie VPL (VUT, Prepensioen en Levensloop). Deze premie komt vanaf 2014 volledig voor rekening van de werkgever, terwijl hiervan in 2013 nog 2,4 procent op de werknemers kon worden verhaald. De VPL-premie blijft gelijk aan 4,0 procent van het salaris.

Dekkingsgraad
In 2014 zullen op basis van de dekkingsgraad op 31 oktober jongstleden de pensioenen niet geïndexeerd worden. Of het ABP de pensioenen in 2014 opnieuw moet verlagen, hangt af van de dekkingsgraad op 31 december 2013. De dekkingsgraad moet minimaal 104,2 procent zijn. Op 31 oktober lag de dekkingsgraad daarboven, maar het is nog niet zeker of dat de dekkingsgraad aan het eind van het jaar ook boven de vereiste 104,2 procent zal uitkomen. Mocht de financiële positie van ABP aan het eind van dit jaar zijn hersteld, dan wordt opnieuw gekeken of de pensioenen alsnog kunnen worden geïndexeerd.

Meer informatie: www.abp.nl
 

Gepubliceerd op: 4 december 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)