Home » Artikelen » Pensioenkamer eens over pensioen in onderhandelaarsovereenkomst (vo)

Pensioenkamer eens over pensioen in onderhandelaarsovereenkomst (vo)

Sociale partners zijn het definitief eens over de pensioenwijzigingen uit de onderhandelaarsovereenkomst van 10 juli 2015. Dat kwam in september naar voren uit het overleg in de Pensioenkamer tussen de overheidswerkgevers en drie van de vier vakcentrales. De overeenkomst is gesloten zonder de FNV.

Het akkoord dat met minister Asscher is gesloten omvat onder andere een loonsverhoging van 5,05 procent en eenmalig een bedrag van 500 euro. Ook de VO-Raad is akkoord gegaan met het loonakkoord. De implementatie van het besluit moet nog nader uitgewerkt worden in de CAO VO.

In het akkoord is ook overeengekomen dat de ABP-pensioenen voortaan worden geïndexeerd op basis van de prijsontwikkeling in plaats van de loonontwikkeling.De effecten hiervan in de toekomst zijn nog ongewis. Eén ding is wel zeker: in het verleden opgebouwd pensioen verandert niet door de nieuwe afspraken. Wel wordt er in de toekomst anders geïndexeerd.

Gepubliceerd op: 25 september 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)