Home » Artikelen » Pensioenen onder het vergrootglas
Een introductie in de wereld van het pensioen

Pensioenen onder het vergrootglas

Het pensioen; een onderwerp dat al lange tijd de gemoederen bezig houdt. De kranten staan vol met artikelen; allerlei deskundigen geven via de verschillende media hun mening over hoe het pensioen er nu uitziet en waar het naar toe zou moeten.

De aandacht voor het thema pensioen is terecht. Dekkingsgraden die te laag zijn, indexatie die achter blijft, de levensverwachting die alsmaar stijgt, etc. bepalen (op termijn) hoeveel geld maandelijks op de bankrekening wordt bijgeschreven.

Tegelijkertijd is de kennis van wat pensioen is, hoe pensioen wordt gefinancierd, welke risico´s en dreigingen spelen, etc. bij de Nederlander erg beperkt.

Om hier iets aan te doen heeft de AVS het initiatief genomen om haar leden bij te praten. Samen met een aantal andere bonden aangesloten bij dezelfde Centrale van Overheidspersoneel, het Ambtenarencentrum, worden de komende maanden op een 24-tal locaties in het land voorlichtingssessies belegd.

In de introductie die wordt gegeven, zal worden stilgestaan bij de samenhang tussen pensioen en sociale zekerheid, bij de consequenties van veranderingen in de privé- of werksituatie op het pensioen, bij de effecten van overlijden en arbeidsongeschiktheid, etc. Natuurlijk zal de actuele situatie worden meegenomen.

 

 

Gepubliceerd op: 17 augustus 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)