Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Pensioenen niet verhoogd in 2018
Premie stijgt verder

Pensioenen niet verhoogd in 2018

ABP kan zoals verwacht de (opgebouwde) pensioenen in 2018 niet verhogen. Daarvoor is de financiële situatie niet voldoende. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt verder in 2018 van 21,1 naar 22,9 procent.

De premie stijgt vooral door het meerjarige premiebeleid dat ABP vorig jaar aankondigde. Dit leidt tot een structureel hogere premie vanaf 2017. Met de premiestijging in 2018 wordt de volgende stap gezet en in 2019 volgt de laatste stap. De premiestijging is nodig omdat pensioen duurder is geworden door de lage rente en het feit dat we steeds ouder worden. De wijzigingen in de middelloonregeling als gevolg van de vereenvoudiging van de regeling, hebben ook een verhogend effect op de premie. De stijging van de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 jaar zorgt weer voor een verlaging van de premie.
Voor een deelnemer met een maandinkomen van € 3.500 bruto betekent de verhoging van de premie in 2018 dat hij per maand ongeveer € 8 netto meer betaalt.
Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2018 niet verhogen. ABP schat in dat er de komende vijf jaar ook niet of nauwelijks ruimte ontstaat om het pensioen te verhogen. De kans dat ABP de pensioenen in 2018 moet verlagen is inmiddels klein geworden. Voor de komende jaren blijft die kans echter wel aanwezig.

Meer informatie: www.abp.nl

Gepubliceerd op: 24 november 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)