Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Pensioenen 2016: geen verlaging, geen verhoging
Dekkingsgraad daalt verder

Pensioenen 2016: geen verlaging, geen verhoging

De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is in het eerste kwartaal van 2015 verder gedaald naar 102,6 procent. Naar verwachting zal de dekkingsgraad in de loop van dit jaar verder zakken. Daarom kan ABP de pensioenen in 2016 waarschijnlijk niet indexeren. 

Voorzitter Corien Wortmann-Kool: “De verwachting is gelukkig dat we de pensioenen in 2016, naar huidige inzichten, ook niet hoeven te verlagen.”
De daling van de dekkingsgraad komt voornamelijk door de extreem lage rente. Ook de nieuwe spelregels die vanaf 2015 voor pensioenfondsen gelden, hebben invloed gehad op de dekkingsgraad in het eerste kwartaal. Door de nieuwe regels vervalt het oude herstelplan van ABP. Maar de financiële situatie blijft onvoldoende. Daarom moet ABP vóór 1 juli 2015 een nieuw herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank.

Gepubliceerd op: 24 april 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)