Home » Artikelen » Pecha Kucha lunchsessies

Pecha Kucha lunchsessies

Auteur: Winnie Lafeber

Het plenaire gedeelte, geleid door dagvoorzitter Myrthe Meurders van CPS, start met zogenaamde Pecha Kucha (letterlijk: prietpraat) presentaties van elk vier minuten, waarin de korte inhoud van de zes lunchsessies uit de doeken wordt gedaan. Zo promoot Marja Klaver van Klaver coaching en training haar how-to-do boek School en ouder, schouder aan schouder. De Glans-techniek helpt schoolteams om een excellente relatie op te bouwen met elke ouder van elk kind in hun klas (zie www.glans-techniek.nl). Zij belooft vijf gouden tips en dat deelnemers na afloop weten hoe ze hun school kunnen laten ‘glanzen’. Wanda Catsman van Quebble vertelt over de app die Quebble heeft ontwikkeld, waarmee ouders in contact staan met de school en ook BSO, zorgpartners, et cetera. Met het programma Goed, Beter, Best!2.0 richt Alsare haar pijlers op taalverbetering, van kind én ouders. Het programma heeft drie doelen, namelijk vergroten van: ouderparticipatie/partnerschap, onderwijsondersteuning thuis en taalvaardigheid van ouders. De vierde pecha kucha is Blogboek, dat volgens Sanne-Lot van Ulzen het proces faciliteert dat Betsy Landers gaat beschrijven. Blogboek.com is gericht op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. It’s learning, die de vier minuten spreektijd overneemt, is een digitaal leerplatform, waar zowel de communicatie tussen leerkracht en leerling centraal staat als de rol van ouders in het leerproces. Ouders kunnen ook e-learning modules doen of zich inschrijven voor een workshop. Hekkensluiter is Itie van den Berg van Fontys die samen met Emilie Groot de sessie over ouderroutines en verschillende soorten partnerschap verzorgt. Het inspiratieboek Succes! met ouders ligt aan de basis van deze sessie.

 
Reactie deelnemers
Een moeder en juf:
“Ik volgde de lunchsessie over de glanstechniek, van Marja Klaver. Dat is een techniek over hoe je via vijf stappen op een goede manier ouderbetrokkenheid stimuleert. (www.glans-techniek.nl) Ik vond het een heel praktische workshop, dat dichtbij mijn eigen beleveniswereld staat. Het ging ook over het omgekeerde 10-minuten gesprek, waarbij de ouder over het kind vertelt en de leerkracht luistert. Het is belangrijk als ouder een goede relatie met de leerkracht te hebben. De school bereikt dit door al in de eerste week kennismakingsgesprekken te houden. Je moet beginnen als er rust heerst en er nog geen problemen zijn. Zo kan je afstemmen op je op dezelfde lijn zit. Het is ook fijn als een leerkracht de deskundigheid van de ouder meeneemt.”
 
In de middag volgden twee ouders en twee maatschappelijk werksters van een clusterschool de lunchsessie van Fontys over ouderroutines (www.succesmetouders.nl):
“In deze sessie ging het over ouderroutines en soorten partnerschap/participatie: ouderparticipatie, educatief partnerschap en maatschappelijk partnerschap. Het blijkt dat de meeste aanwezigen aan educatief partnerschap doen, zoals het inschakelen van leesmoeders, huiswerkbegeleiding of een tuin- of bosproject. We kregen een boekenlegger met ouderroutines (zie hieronder de definitie), die als een soort graadmeter dienen. Leg je bijvoorbeeld uit waar je mee bezig bent, ben je transparant, zet je extra handen in, maak je gebruik van instellingen in de buurt, laat je ouders over hun beroep vertellen? Het was erg interessant. We hadden nog wel langer hierover willen discussiëren.”

Gepubliceerd op: 23 september 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)