Home » Artikelen » Passend onderwijs: stroomschema zorg op school

Passend onderwijs: stroomschema zorg op school

Soms is er naast onderwijsondersteuning ook extra zorg op school nodig. Het stroomschema beschrijft de verschillende vormen. Wie er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling. Het schema is ook een hulpmiddel voor scholen om ouders de juiste weg te kunnen wijzen aangaande de ondersteuning voor hun kind.

Zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging, wordt vergoed op basis van de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Het kan zijn dat er meerdere wetten van toepassing zijn bij een leerling. Zo kan een leerling begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de Jeugdwet ontvangen en verpleging vanuit de Zvw. In dat geval kan er sprake zijn van twee verschillende persoonsgebonden budgetten (pgb’s). In het schema is per zorgwet aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe het de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 januari 2016

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)