Home » Artikelen » Passend onderwijs en mobiliteit: steun voor regionale aanpak

Passend onderwijs en mobiliteit: steun voor regionale aanpak

Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs kunnen (financiële) steun krijgen voor gezamenlijk mobiliteitsbeleid. De invoering van de samenwerkingsverbanden heeft niet alleen organisatorische en financiële gevolgen maar ook personele consequenties. Het perspectief van het personeel wordt afhankelijk van de vraag vanuit het samenwerkingsverband: welke functies en welke expertise blijven behouden?

De sociale partners, waaronder de AVS, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO willen schoolbesturen stimuleren en ondersteunen om samen te komen tot een regionale aanpak van het mobiliteitsbeleid, uitgaande van het gegeven dat de arbeidsmarkt regionaal bepaald is. Op het gebied van mobiliteitsbeleid kan het Arbeidsmarktplatform PO de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs ondersteunen, onder meer met subsidie.

Regionale mobiliteitscentra
In een regionaal mobiliteitscentrum samenwerken met andere schoolbesturen kan bijdragen aan de oplossing van specifiek demografische ontwikkelingen en daaruit voortkomende uitstroom van personeel. Een mobiliteitscentrum is een goed middel om vraag en aanbod binnen een samenwerkingsverband te matchen. Niet alleen om boventalligheid te voorkomen en terugdringen, maar ook als personeel zelf de wens uit zich verder te ontwikkelen door mobiel te worden. Besturen kiezen in hun regio voor hun eigen aanpak en integreren die aanpak in het eigen HRM-beleid. Het Arbeidsmarktplatform PO adviseert en ondersteunt de oprichting van regionale mobiliteitscentra, onder meer met een subsidie, gedurende drie jaar. Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met het Participatiefonds.

De AVS biedt advies op maat met betrekking tot Passend onderwijs. Meer informatie: advies@avs.nl

Gepubliceerd op: 9 april 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders