Home » Artikelen » Pabo University: opleiding tot leraar basisonderwijs met universitaire master

Pabo University: opleiding tot leraar basisonderwijs met universitaire master

Fontys Hogeschool Kind en Educatie start in september 2015, in samenwerking met Tilburg University, met Pabo University. Dit is een opleiding voor vwo’ers die een hbo-bacheloropleiding voor leraar basisonderwijs combineren met een universitaire master van Tilburg University. Deze leraren kunnen de onderwijskwaliteit op scholen in het primair onderwijs een extra impuls geven.

In vier jaar kunnen de studenten een hbo-bachelor en een wo-master (op gebied van kunst, cultuur en communicatie) afronden. De opleiding houdt rekening met de afspraken die op alle vakgebieden zijn gemaakt over de kennis die elke leraar in huis moet hebben (de landelijke kennisbases), de versterking van de onderzoekende houding van de studenten en heeft de einddoelen aangescherpt en geactualiseerd. Ook zijn er programma’s waarbij studenten naast de bevoegdheid leraar basisonderwijs ook een bevoegdheid kunnen halen voor het voortgezet onderwijs.

De Hogeschool vindt dat er nog te weinig vwo’ers instromen in de pabo, dit ligt maar tussen de 4 en 9 procent, en binnen deze groep zijn er nauwelijks vwo’ers die tot de beste 20 procent van hun klas behoren. Aan deze groep heeft het basisonderwijs juist behoefte om een antwoord te geven op de steeds complexere vraagstukken waar het onderwijs mee te maken heeft. De Pabo University leidt vwo’ers daarom op tot leraren die hun kennis op gebied van thema’s als culturele diversiteit, globalisering en de rol van media en gaming combineren met bijzondere kwaliteiten op het gebied van innovatie, creativiteit en ondernemerschap. Fontys richt zich ook op het werven van meer mannelijke studenten.
De opleiding, met als lesplaats Tilburg, heeft een community karakter en is toegankelijk na een selectieprocedure die op een intakedag plaatsvindt. Op 1 april en 3 juni organiseert de Pabo University speciale voorlichtingsavonden.

Gepubliceerd op: 13 maart 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021