Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Overzicht bespreekpunten nieuwe CAO PO

Overzicht bespreekpunten nieuwe CAO PO

Inmiddels zijn de besprekingen aan de cao-tafel volop van start gegaan. De sociale partners, waaronder de AVS, hebben afgesproken de te bespreken onderwerpen per thema te behandelen in de periode februari - april 2018.

Het overzicht van de te behandelen thema’s ziet er als volgt uit:
1. Salaris/functies en beloning
2. Tijd, arbeidsduur en verlof (werkdruk, taakbeleid, overleg/basismodel, 40-urige werkweek, lestaak en verlof)
3. Professionalisering
4. Duurzame inzetbaarheid (generatiepact, starters, arbeidsomstandigheden)
5. Contracten en ontslag (flex, ontslag en werkgelegenheid, bovenwettelijke uitkeringen)
6. Medezeggenschap
7. Wettelijke aanpassingen
8. Looptijd en loonontwikkeling
9. Overig (reiskosten, Anw-compensatie e.d.)

Gepubliceerd op: 16 februari 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)