Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Overzicht verlofvormen geactualiseerd

Overzicht verlofvormen geactualiseerd

verlofvormen-2018-2019-1.jpgIn verband met wijzigingen van de contractvormen in de CAO PO 2018 – 2019, laatstelijk gewijzigd op 28 februari 2019, is het overzicht van de verlofvormen geactualiseerd. Onder andere door de inwerkingtreding van Bijlage XXI per 1 augustus 2019 is een aantal artikelen aangepast.

In dit overzicht wordt aangegeven welke contractvormen in welke situatie mogelijk zijn. Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Hoofdstuk 2 is vervangen door Hoofdstuk 2 uit Bijlage XXI en artikel 6.1 van Hoofdstuk 6 is vervangen door artikel 6.1 van Bijlage XXI.

De eerste versie van het overzicht verlofvormen, van de CAO PO 2016 – 2017, heeft de AVS destijds ter handreiking samengesteld. Dit overzicht was opgenomen als verlofkaart bij Kader Primair nr. 3 van 2016.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 augustus 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)