Home » Artikelen » Overleg personele gevolgen Passend onderwijs

Overleg personele gevolgen Passend onderwijs

Op het niveau van het samenwerkingsverband moet tripartiet overleg worden gevoerd over de personele gevolgen van Passend onderwijs. Dit zijn de PO-Raad, VO-raad, vakorganisaties en het ministerie van OCW overeengekomen in de tripartiete overeenkomst personele gevolgen Passend onderwijs.

Maar wanneer en met wie voert u het overleg over de personele gevolgen van Passend onderwijs? Alle samenwerkingsverbanden ontvangen hierover digitaal informatie die de sector-, vakorganisaties en het ministerie van OCW gezamenlijk hebben opgesteld.

De samenwerkingsverbanden ontvangen een brief, een stroomschema met tekstuele uitleg en enkele veelgestelde vragen en antwoorden. De sectororganisaties, vakorganisaties en OCW vragen de samenwerkingsverbanden – voor zover ze dat niet al hebben gedaan – om in hun regio in gesprek te gaan met betrokken werkgevers en vakorganisaties over de personele gevolgen.

Onderstaande informatie is te downloaden vanaf de AVS-website:
• Brief aan de samenwerkingsverbanden
• Stroomschema en de toelichting op het stroomschema
• Veelgestelde vragen en antwoorden
Tripartiet akkoord

Klik op onderstaande tekeningen om te vergroten.
Tekening a_0.jpg         Tekening b_0.jpg         Tekening c_0.jpg

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 april 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)