Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Overleg personele gevolgen Passend onderwijs

Overleg personele gevolgen Passend onderwijs

Op het niveau van het samenwerkingsverband moet tripartiet overleg worden gevoerd over de personele gevolgen van Passend onderwijs. Dit zijn de PO-Raad, VO-raad, vakorganisaties en het ministerie van OCW overeengekomen in de tripartiete overeenkomst personele gevolgen Passend onderwijs.

Maar wanneer en met wie voert u het overleg over de personele gevolgen van Passend onderwijs? Alle samenwerkingsverbanden ontvangen hierover digitaal informatie die de sector-, vakorganisaties en het ministerie van OCW gezamenlijk hebben opgesteld.

De samenwerkingsverbanden ontvangen een brief, een stroomschema met tekstuele uitleg en enkele veelgestelde vragen en antwoorden. De sectororganisaties, vakorganisaties en OCW vragen de samenwerkingsverbanden – voor zover ze dat niet al hebben gedaan – om in hun regio in gesprek te gaan met betrokken werkgevers en vakorganisaties over de personele gevolgen.

Onderstaande informatie is te downloaden vanaf de AVS-website:
• Brief aan de samenwerkingsverbanden
• Stroomschema en de toelichting op het stroomschema
• Veelgestelde vragen en antwoorden
Tripartiet akkoord

Klik op onderstaande tekeningen om te vergroten.
Tekening a_0.jpg         Tekening b_0.jpg         Tekening c_0.jpg

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 april 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)