Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Overleg CAO PO 2015–2016 van start

Overleg CAO PO 2015–2016 van start

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de PO-Raad over de inzet voor de CAO PO 2015–2016 zijn op 27 februari 2015 van start gegaan. Uitgangspunt is het invoeren van een beleidsarme cao.
 
De AVS is begin januari 2015 gestart met het inventariseren van wensen voor de nieuwe cao binnen het bestuur, de Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid en de e-mailgroep Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid. Op basis van de reacties is een inzet gemaakt. Daarbij zijn als hoofdthema’s naar voren gekomen: de positie van de schoolleider, het loon en de nieuwe wetgeving.
De AVS wil de positie van de leidinggevende versterken en vraagt daarom met name om een eigen hoofdstuk voor de schoolleider en minimaal 1 fte schoolleiding in de formatie op elke school (BRIN-nummer). De AVS wil dat het onderscheid in (eind)schalen tussen de leidinggevende functies (D- en A-schalen) en onderwijsgevend personeel (L-schalen) duidelijker wordt gemaakt. 
 
Werkdruk
Werkdruk is een belangrijk thema, waarbij essentieel is dat elke directeur voldoende ambulante tijd heeft om de taken en verantwoordelijkheden goed te kunnen vervullen. Het huidige professionaliseringsbudget van 2.000 euro moet omhoog en duidelijk moet zijn dat het een ‘persoonlijk’ minimumbudget betreft. De positie van schoolleiders dient ook versterkt te worden door hun vertegenwoordiging in de GMR expliciet te regelen.
De AVS wil een substantiële loonsverhoging van 3 procent realiseren, waarbij de vrijvallende pensioengelden bovenop de loonsverhoging worden toegevoegd aan het loon/de arbeidsvoorwaarden.
 
Met de uitwisseling van de inzetten van de AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad zijn de formele onderhandelingen van start gegaan. Zowel de vakbonden als de PO-Raad zijn van mening dat gestreefd moet worden naar een snelle afronding, zodat ruim vóór 1 juli 2015 overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 februari 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders