Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Overheveling buitenonderhoud ook door Eerste Kamer

Overheveling buitenonderhoud ook door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft begin mei ook ingestemd met het wetsvoorstel 'Overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school'. Per 1 januari 2015 liggen de verantwoordelijkheden voor het buitenonderhoud bij de schoolbesturen in het primair onderwijs.

De wetswijziging werd in februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Na de behandeling door de Eerste Kamer zal publicatie in de Staatscourant volgen. Daarna staat de inhoud definitief vast. Dat zal rond november 2014 zijn. De VNG zorgt voor een nieuwe modelverordening, die rond de zomer van 2014 zal worden gepubliceerd.

Regiobijeenkomsten
Ruimte-OK verzorgt een landelijk voorlichtingstraject, in opdracht van het ministerie van OCW, zodat schoolbesturen en gemeenten zich goed kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. De voorlichting omvat onder andere brochures en regiobijeenkomsten. Kijk voor meer informatie, data en aanmelden op www.ruimte-ok.nl.
 

Gepubliceerd op: 20 mei 2014

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)