Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Overgangsregeling ZVOO 2006 vastgesteld

Overgangsregeling ZVOO 2006 vastgesteld

Met het oog op de nieuwe Zorgverzekeringswet zijn in de CAO voor PO en VO vorig jaar afspraken gemaakt over het vervallen van de ZVOO-regeling; er zou een overgangsregeling komen die de nadelen moet verzachten voor degenen die vóór de invoering van de Zorgverzekeringswet aanspraak maakten op de ZVOO. In het overleg met de minister van onderwijs zijn onlangs de hoofdlijnen van de regeling voor 2006 vastgesteld.

De vergoeding 2006 is gelijk aan de ZVOO-vergoeding 2005, maar bedraagt maximaal EUR 1180,-. Rechthebbenden ontvangen binnenkort een informatiebrief waarmee zij een aanvraag kunnen indienen. De regeling 2006 geldt voor postactieven en voor uitkeringsgerechtigden uit het primair en voortgezet onderwijs. Recht op deze ZVOO-uitkering heeft degene die ook een tegemoetkoming heeft ontvangen over het jaar 2005.

De ZVOO-regeling (Ziektekosten Voorziening Onderwijs en Onderzoekspersoneel) is ooit in het leven geroepen omdat een groot deel van het (ex-)onderwijspersoneel particulier was verzekerd en daarom soms hogere kosten had dan ziekenfondsverzekerden. Met de ZVOO-regeling kon men de meerkosten declareren.

Na 2006
Het kabinet heeft toegezegd om ook na 2006 de ziektekosten te compenseren van postactieve ambtenaren en onderwijspersoneel van 65 jaar en ouder. De doelgroep van deze regeling is dus kleiner (alleen 65-plussers). Hoe de regeling er verder precies uit zal zien is nog niet bekend.

Gepubliceerd op: 11 september 2006
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)