Home » Artikelen » Over het schoolhek heen
Boekbespreking 'Over het schoolhek heen'

Over het schoolhek heen

Auteur: Jan Stuijver

Er zijn al veel adviezen uitgebracht over interdisciplinair samenwerken binnen het werkveld onderwijs, opvang en zorg. Een belangrijk onderwerp daar waar scholen de opdracht hebben Passend onderwijs te verzorgen. In het boek ‘Over het schoolhek heen’ krijgen de adviezen een concrete invulling.

Met hart voor de praktijk benoemen de auteurs wat wordt verstaan onder interdisciplinair samenwerken in het sociale domein. Ze benoemen wie als partners kunnen worden gezien en wat succesfactoren, knelpunten en benodigde competenties zijn. Vanuit de visie dat samenwerken ideeën en effectiviteit genereren. In het belang van ieder kind, vanuit ieders eigen deskundigheid en rol. Oftewel samen werken aan samenwerken. Uiteindelijk, zo stellen de auteurs, kunnen we dan efficiënter en met meer plezier werken.

In het boek worden nut en noodzaak van interdisciplinair samenwerken, de motieven en het belang helder uiteengezet. Het belang wat ook in eerdere veelzeggende en veelomvattende beleidsadviezen nadrukkelijk aan de orde komt. Zoals in ‘Naar een ononderbroken schoolloopbaan’ van de Onderwijsraad (2014), in ‘Met andere ogen’ van de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd (2018) over hoe de samenwerking tussen de domeinen (passend) onderwijs, jeugd en zorg verbeterd kan worden en in het rapport ‘De kracht om door te zetten’ van aanjager Marc Dullaert namens het Thuiszitterspact (januari 2019).

Uitgangspunt bij interdisciplinair samenwerken is de oriëntatie op optimale ontwikkelingskansen voor leerlingen en professionals. De visie en strategie bij interdisciplinair samenwerken worden in de uitgave vanuit een helder conceptueel kader beschreven. Verdieping is gezocht in de pedagogische, organisatorische en strategische aspecten van de samenwerking.

Er zijn verschillende professionals geïnterviewd voor het boek. Als lezer krijg je zo een mooi beeld van de ervaringen, kansen en uitdagingen die spelen in het werkveld onderwijs, opvang en zorg. In het laatste hoofdstuk worden hulpmiddelen aangereikt zoals de STAR-Praatkaart. Deze helpt bij het voeren van het juiste gesprek over fricties in de samenwerking en mogelijke oplossingen. Het gespreksprotocol ‘effectief overleggen zorgpartners’ biedt structuur aan het overleg tussen de partners en stimuleert om beroepsmatige kennis met elkaar te delen.

Ik beveel deze publicatie van harte aan, aan iedere organisatie in het sociale domein die werk wil maken van een optimale samenwerking. Want dat is waar Passend onderwijs om vraagt. Het boek geeft inzicht en werkt zaken concreet uit. Naast heldere theoretische onderbouwingen is er ook veel aandacht voor de aanpak op de werkvloer. 

Over het schoolhek heen. Interdisciplinair samenwerken: ontwikkelkansen voor professionals en leerlingen,

Angéle van der Sar en José van Loo, 2019, uitgeverij Pica

Gepubliceerd op: 11 mei 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)