Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Out of office actie geeft schoolleider tijd voor andere zaken
Terugblik 9 oktober

Out of office actie geeft schoolleider tijd voor andere zaken

Op 9 oktober hebben diverse schoolleiders meegedaan aan de AVS-actie #wijschoolleiders out of office. Voor meer aandacht, erkenning en waardering van het vak. De actie werd ondersteund door CNV Schoolleiders.

Diverse schoolleiders meldden via actie@avs.nl en Twitter (@schoolleider) dat hun afwezigheidsassistent aanstond op 9 oktober. Sommigen gaven daarbij aan het door de AVS toegezonden leaflet, waarin het vak van schoolleider onder de aandacht wordt gebracht, in school te hebben opgehangen en/of doorgestuurd naar hun bestuur, team, MR en de ouders. Om de actievoerende schoolleiders tijd te laten besparen, stuurde de AVS een dag van tevoren ook een voorbeeldtekst voor de afwezigheidsassistent aan ieder lid. Mailers werden hierin verzocht hun mail op een andere dag opnieuw te sturen. In de tekst stond ook vermeld waarom schoolleiders actie voeren. Een deel van de schoolleiders gebruikte de vrijgekomen tijd voor zaken die vaak blijven liggen.

out of office melding op beeldscherm

Naast een aantal kritische reacties, zijn er ook veel complimenten voor de actie. Een schoolleider deelt mee: “Mijn complimenten voor deze schoolleidersactie! Ik heb zojuist mijn autoresponder ingesteld. Heb ik alle tijd om te werken aan de stukken die nog moeten: AVG, professioneel statuut, klassenbezoeken, RI&E, inrichten cloud-omgeving, voorbereiden audit. Alle ‘gekheid op een stokje’, ik ben echt blij met deze leerlingvriendelijke actie!”
Andere schoolleiders lieten weten:
“Schoolleiders, sta op, laat zien wat je doet.”
“Erkenning en waardering voor het vak van #wijschoolleiders blijft achter. Daarom ben ik op 9 oktober out of office @schoolleider @arieslob!”
“Aandacht voor salariëring schoolleiders, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel! Vandaag staken we als schoolleider middels geen beantwoording van mail.”
"Volop ideeën opgedaan voor goed, toekomstproof, innovatief onderwijs."
"Ik heb het leaflet in school opgehangen en de mail 'out of office' gezet. Dat is in ieder geval door de omgeving opgemerkt, waardoor het een gespreksonderwerp is geworden."
"Directeuren van Mijnplein in Raalte flyeren en gaan met omstanders in gesprek. Onder andere over eerlijk salaris voor schoolleiders, adjuncten en ondersteunend personeel!"

De actie was de tweede - de eerste was de brandalarmactie op 12 september - in een reeks acties die de AVS deze maanden voert.

wijschoolleiders out of office-actie in Raalte

Dialoog met Tweede Kamerleden
Aansluitend gingen schoolleiders op 10 oktober in gesprek met onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer over de inhoud van hun vak. In Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag brachten zij hun onderbelichte, maar cruciale rol in het huidige onderwijsdebat onder de aandacht.

Meer erkenning en waardering
De werkdruk is hoog in het primair onderwijs. Dat geldt zeker ook voor het vak van schoolleider. Dat verdient meer erkenning en waardering. Daarom, en met het oog op de (verwachte) tekorten, zijn acties door en voor schoolleiders noodzakelijk. De acties zijn gericht op het zichtbaar maken van:

  • De uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap;
  • De belangrijke rol en positie die (adjunct-)directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs;
  • De verbindende rol die schoolleiders hebben naar hun shareholders en stakeholders

De AVS wil bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners, draagvlak ontstaat voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het salaris van schoolleiders, in lijn met de manier waarop dit voor leerkrachten is geregeld. Hoe meer schoolleiders meedoen aan deze acties, hoe krachtiger onze stem!
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 9 oktober 2018

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)