Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Ouders: ‘Wij zijn primair verantwoordelijk voor mediaopvoeding’

Ouders: ‘Wij zijn primair verantwoordelijk voor mediaopvoeding’

Ouders vinden dat de eerste verantwoordelijkheid voor mediaopvoeding bij hen ligt en niet bij school, blijkt uit onderzoek van Dialogic, dat in opdracht van Mediawijzer.net is uitgevoerd en gepresenteerd tijdens de Week van de Mediawijsheid, die eind november plaatsvond. Ouders hebben in hun mediaopvoeding echter geen passend antwoord op veranderend mediagedrag van kinderen.

Kinderen op de basisschool vertonen nog weinig risicovol gedrag binnen de media. Dit verandert echter als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Ze gaan dan intensiever media gebruiken (met name social media), worden zorgelozer en ontwikkelen gebrek aan focus. Om risicogedrag op latere leeftijd te voorkomen, is het belangrijk dat ouders hun kroost al in de basisschoolleeftijd onderwerpen aan mediaopvoeding en niet `verslappen´ zodra hun kinderen naar het vo gaan. Ouders worden dan echter terughoudender in mediaopvoeding en blijven sterk achter bij het gebruik van nieuwe media in verhouding tot hun kinderen. Risico´s die ouders als een potentieel probleem beschouwen bij hun kind zijn onder andere digitaal pesten, ongewenste intimiteiten, misbruik van persoonlijke informatie en verslaving door hoog gebruik. Ouders die zelf media-actief zijn schatten de risico´s hoger in. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 december 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)