Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Ouderschapsverlof - terugbetalen


Veel gestelde vragen - Ouderschapsverlof - terugbetalen

Wanneer dient een werknemer het betaalde ouderschapsverlof terug te betalen?

Auteur: AVS Helpdesk

De werknemer die binnen een jaar nadat hij ouderschapsverlof heeft opgenomen, ontslag neemt of wegens plichtsverzuim wordt ontslagen dient het salaris, dat hij heeft ontvangen tijdens het betaalde ouderschapsverlof terug te betalen.Ook dient een werknemer terug te betalen, indien de betrekkingsomvang binnen een jaar na afloop van het ouderschapsverlof wordt verkleind tot de helft of minder van de betrekkingsomvang op de ingangsdatum van het verlof.De werknemer is dan verplicht om over de uren die ingeleverd zijn, het betaalde ouderschapsverlof terug te betalen.Voorbeeld:Leraar met een werktijdfactor 1, levert 9 maanden na het genoten ouderschapsverlof in en gaat terug naar een werktijdfactor van 0,4.Deze werknemer zou dus maar recht hebben gehad op 0,4 x 415 uur= 166 uur.0,6 x 415 uur= 249 uur moet dus terugbetaald worden.Geen terugbetalingsverplichting ontstaat indien de werknemer ontslag neemt, omdat hij een betrekking aanvaardt binnen de sector VO.

Trefwoorden: Regelingen

Gepubliceerd op: 10 augustus 2009