Home » Artikelen » ‘Ouders helpen liever met leren dan met feestjes’
Zo kan het ook! Good practice

‘Ouders helpen liever met leren dan met feestjes’

Auteur: Astrid van de Weijenberg
Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: op basisschool Het Overbos in Oostvoorne ondersteunen sinds november (groot)ouders de leerlingen. Drie ochtenden per week lezen, rekenen en spellen ze een half uurtje mee.

“Om leerstrategieën goed in te slijpen, kunnen veel leerlingen extra vlieguurtjes goed gebruiken”, ervaart Caroline Stenneken, directeur van     obs Het Overbos in Oostvoorne (260 leerlingen). “Maar de klassen zitten vol en de leerkracht heeft niet altijd tijd voor een-op-een aandacht. Tegelijkertijd zien we dat ouders heel betrokken zijn bij school. Vooral inhoudelijk. Ze helpen liever met leren dan met spelletjes of feestjes.”
Het boek ‘Leren met ouders’ van Joris Spekle inspireerde Stenneken om werk te maken van dit soort ouderbetrokkenheid. Ook de wildgroei aan externe huiswerkbegeleiding stimuleerde haar, onder andere door de kansenongelijkheid die daaruit voortvloeit. “Wij willen graag dat kinderen na de schooldag buiten kunnen spelen. Bovendien is thuis oefenen met je ouders niet altijd gezellig.”
 
Speciale cursus
Stenneken ging aan de slag met Educto, een organisatie voor zorg aan kinderen met leerproblemen. Veertig ouders volgden een speciale cursus.    Ze kregen uitleg over spelling- en rekenonderwijs, maar ook over pedagogische principes: maak contact, doe een didactisch spelletje, evalueer    met een smiley. Daarnaast werd duidelijk verteld dat de pilot er niet is omdat de school het niet zelf zou kunnen, ‘maar omdat het zo fijn is dat we het met elkaar kunnen’. De pilot past gewoon binnen het bestaande budget. Alleen voor de ontwikkeling – de inzet van Educto – zijn extra kosten gemaakt.
 
Met liefde
De groepsleerkracht en intern begeleider zien welke leerlingen baat hebben bij extra ondersteuning. Zij maken voor ieder kind een schema voor zes weken. Leerkracht en projectleider Jephta de Groot zorgt dat het oefenmateriaal klaarligt. De leerkracht houdt de regie en eindverantwoordelijk- heid. De ouderondersteuning vindt plaats op drie ochtenden per week, van half negen tot negen uur. In alle hoeken van de school zijn dan kinderen met een ouder bezig. “Vaak ook aan mijn bureau,” vertelt directeur Stenneken, “dat sta ik met liefde af.” Meestal werken kinderen met hun eigen (groot)ouders; als die niet kunnen, zoekt de school een andere ouder. “Bijkomend voordeel is dat ouders stipt om half negen op school zijn en de leerkracht om negen uur kan beginnen aan de instructie.”
 
Interventie
Het eerste half uur van deze dagen hebben leerkrachten veel minder leerlingen in de klas en dus extra tijd voor de zorgleerlingen, die wel bij hen blijven. Stenneken: “Voor hen is extra expertise nodig, die heeft de leerkracht. De plusleerlingen gaan naar een speciale plusleerkracht.”
Projectleider De Groot loopt gedurende het half uur met de (groot)ouders rond en is beschikbaar voor vragen. Ze kijkt of interventie nodig is en of ouders en leerlingen plezier hebben.
De pilot is nu twee keer positief geëvalueerd. De midden-leerlingvolgsysteemscores tonen grote stappen op het gebied van vaardigheden. Basisschool Het Overbos is dus zeker van plan door te gaan.
 
Ook een bijzondere aanpak op jouw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Gepubliceerd op: 1 september 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020