Home » Artikelen » Oproep voor Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid

Oproep voor Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid

De AVS roept nieuwe leden op voor de Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid.

De commissie denkt en praat mee over de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, de CAO PO en het personeelsbeleid. De primaire arbeidsvoorwaarden zijn in handen van de sociale partners, waaronder de AVS. Hierdoor is de commissie als klankbordgroep en meedenktank voor de AVS onontbeerlijk.

Er zijn twee vormen om deel te nemen, namelijk:
1. Als lid van de commissie. De commissie komt 4 tot 6 keer op jaarbasis bijeen, dit is meestal op maandagmiddagen. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van de ontwikkelingen op allerlei terreinen, zoals het personeelstekort, wat gevolgen kan hebben voor de arbeidsvoorwaarden. 
2. Als deelnemer in de e-mailgroep. We gaan onze e-mailgroep vernieuwen en uitbreiden met als intentie de ontwikkelingen op snelle en accurate wijze voor te leggen en hierop een adequate reactie te ontvangen. De e-mailgroep bepaalt mede de opstelling en insteek van de AVS op relevante thema’s.

Je kunt je via e-mail (graag vóór 15 februari 2020) aanmelden bij Harry van Soest, h.vansoest@avs.nl.
De commissie heeft een beperkt aantal leden. De volgorde van binnenkomst is bepalend bij het invullen van de zetels.
 

Gepubliceerd op: 10 januari 2020
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)