Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Dringende oproep aan schoolleiders: denk mee over functiebeschrijving onderwijsondersteunend personeel

Dringende oproep aan schoolleiders: denk mee over functiebeschrijving onderwijsondersteunend personeel

In het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 is afgesproken dat wordt onderzocht of actualisatie van functieomschrijvingen van het onderwijsondersteunend personeel nodig is. Vakbonden en werkgeversorganisatie PO-Raad onderzoeken de komende periode of de functiebeschrijvingen moeten worden aangepast. Schoolleiders, schoolbestuurders en leidinggevenden kunnen hierover meepraten. Inschrijven voor de bijeenkomsten kan tot en met 10 januari aanstaande.

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Als bijvoorbeeld de onderwijsondersteuner al tien jaar zijn functie uitoefent, dan kan dat betekenen dat er ook flink wat veranderingen in zijn werk zijn gekomen. De vraag is of de voorbeeldfunctiebeschrijving van de OOP-functie eigenlijk nog wel actueel is.

Vakbonden en de PO-Raad beginnen met het onderzoek naar de functies van onderwijsassistenten, logopedisten en gedragswetenschappers. Daar is hulp bij nodig. Onderwijsondersteunend personeel wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan met een expert, samen met vakgenoten. Dit onderzoek is belangrijk voor de cao-onderhandelingen, omdat de vakbonden en de PO-Raad meer inzicht willen krijgen in de veranderingen van de onderwijspraktijk. Hierna komen de functies van de schoolleiders (directeuren en adjunct-directeuren) aan bod.

De vakbonden en de PO-Raad plannen gesprekken in met onderwijsassistenten, logopedisten, gedragswetenschappers, psychologen en orthopedagogen. De leidinggevende wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomst voor logopedisten, gedragswetenschappers, psychologen en orthopedagogen. De schoolleider of schoolbestuurder kan meepraten over de functiebeschrijvingen van onderwijsassistenten. Hiervoor zijn bijeenkomsten gepland op het kantoor van de PO-Raad (Aidadreef 4, Utrecht).

Onderwijsassistenten 22 januari van 14.00-16.00 uur
Schoolleiders en schoolbestuurders (meepraten over functiebeschrijvingen onderwijsassistenten) 25 januari van 14.00-16.00 uur
Logopedisten (leidinggevenden zijn ook welkom) 24 januari van 14.00-16.00 uur
Gedragswetenschapper, psycholoog of orthopedagoog (leidinggevenden zijn ook welkom) 25 januari van 10.00-12.00 uur

Meedoen en een bijdrage leveren aan het onderzoek naar de functiebeschrijvingen kan tot en met donderdag 10 januari 2019 door in te schrijven via het aanmeldformulier. Omdat gekozen is voor een evenwichtige afspiegeling van het onderwijsveld en spreiding over werkgevers, wordt op 11 januari 2019 aan de deelnemer aangegeven of hij wel of niet definitief wordt uitgenodigd. De reiskosten voor deze bijeenkomsten worden vergoed.

De volgende vragen kunnen gesteld worden:

  • Soort onderwijs
  • Functie
  • Salarisschaal
  • Opleiding mbo, hbo, wo
  • Leeftijd
Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 januari 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)