Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Opnieuw dringend beroep op Kamers om doelmatigheidskorting te verzachten of te schrappen

Opnieuw dringend beroep op Kamers om doelmatigheidskorting te verzachten of te schrappen

De Stichting van het Onderwijs dringt er nog een keer bij de Tweede en Eerste Kamer op aan om de voorgenomen doelmatigheidskorting voor het onderwijs uit het regeerakkoord te verzachten of liefst te schrappen. In een onlangs gestuurde brief laat zij weten het ‘buitengewoon teleurstellend’ te vinden dat minister Hoekstra geen gehoor geeft aan de in december aangenomen motie van onder andere André Postema (PvdA) in de Eerste Kamer.

In deze motie wordt de regering opgeroepen om de doelmatigheidskorting (die oploopt tot structureel 183 miljoen euro) voor het onderwijs te verzachten en bij voorkeur ongedaan te maken, omdat er niet moet worden bezuinigd, maar juist geïnvesteerd in het onderwijs. De brief van de Stichting van het Onderwijs volgt op een brief van minister Wopke Hoekstra van Financiën, waarin hij stelt dat de maatregel ‘doelmatiger onderwijs’ noodzakelijk is om de begroting van OCW sluitend te maken. De minister geeft aan dat er gekeken wordt naar waar het onderwijs doelmatiger kan, waarbij geprobeerd word het primaire proces zoveel als mogelijk te ontzien.

De Stichting van het Onderwijs, waarin de werknemers- en werkgeversorganisaties in het onderwijs zijn verenigd, is er niet van overtuigd dat de doelmatigheidsbesparingen het primaire proces van scholen en onderwijsinstellingen niet zullen raken. “In een sector waarin we te maken hebben met uitdagingen zoals het oplossen van de lerarentekorten, het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en bevorderen van gelijke kansen is elke investering hard nodig”, schrijft de stichting in de brief. “Wanneer het kabinet wil investeren in de toekomst van Nederland, dan is een doelmatigheidskorting op onderwijs ongewenst.”

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 februari 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)