Home » Artikelen » Oplossing inschaling geldt ook voor adjunct-directeuren

Oplossing inschaling geldt ook voor adjunct-directeuren

Op 1 augustus 2010 is de salarisschaal AA voor adjunct-directeuren afgeschaft. Dit is een afspraak uit het Convenant `Leerkracht van Nederland´ en vastgelegd in de verlengde CAO-PO 2009 in artikel 6.22 lid 1. Per 1 augustus 2010 werden alle adjunct-directeuren, die op 31 juli 2010 werden bezoldigd volgens salarisschaal AA, ingepast in salarisschaal AB. Daarmee kregen die adjunct-directeuren de hogere salarisschaal AB met als maximum EUR 3786,- bruto per maand (EUR 330,- bruto per maand hoger dan het maximum van salarisschaal AA).  

Voor de inpassing in een hogere salarisschaal/een hogere functie hebben sociale partners begin 2010 een afspraak gemaakt met betrekking tot de diverse toelagen die in het primair onderwijs voorkomen.

Deze afspraak is ook van toepassing op de inpassing van adjunct-directeuren per 1 augustus 2010 in de salarisschaal AB. Die afspraak luidt als volgt:

Schaalinpassing naar hogere functie in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Tijdens het overleg over de intensivering Actieplan/Convenant LeerKracht van Nederland is bepaald dat vóór 1 augustus 2010 een oplossing gezocht zal worden voor de inpassing in een hogere functieschaal. Sociale partners hebben naar aanleiding hiervan de volgende afspraak gemaakt:

In afwijking van het bepaalde in artikel 6.3 lid 4 en 5 van de CAO-PO wordt voor de werknemer, wiens maandelijkse inkomen bestaat uit het salarisbedrag zoals dit in een van de salarisschalen voorkomt én een of meerdere van de volgende toelagen: uitlooptoeslag (artikel 6.13), bindingstoelage (artikel 6.14), schaal-uitloopbedrag (artikel 6.14b), het salaris in de hogere functie vastgesteld op basis van het salarisbedrag inclusief de aan deze werknemer toegekende toelage(n).

Het bovenstaande betekent dat ook voor de inpassing van de adjunct-directeur in salarisschaal AB per 1 augustus 2010, het salaris wordt vastgesteld op basis van het salarisbedrag op 31 juli 2010 inclusief de aan de adjunct-directeur toegekende toelage(n).

Gepubliceerd op: 16 september 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)