Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Opheffings- en stichtingsnormen PO 2013 gepubliceerd

Opheffings- en stichtingsnormen PO 2013 gepubliceerd

Bij beschikking van 20 december 2012 heeft staatssecretaris van OCW, Sander Dekker, de nieuwe stichtings- en opheffingsnormen per 1 augustus 2013 gepubliceerd. 

De normen zijn aangepast op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1 januari 2011. Op grond van de wettelijke bepalingen in de Wet op het primair onderwijs (WPO) moeten de stichtings- en opheffingsnormen met ingang van 1 augustus 1998 telkens voor een tijdvak van 5 jaar bij ministeriële regeling worden aangepast.

Gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor alle gemeenten in Nederland zijn de nieuwe opheffingsnormen vastgesteld voor de splitsing van gemeenten op grond van artikel 155 WPO.

De Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2013 is via de AVS-website te downloaden. Tevens is een totaaloverzicht gemaakt, waarin de splitsing van de gemeenten is verwerkt.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 maart 2013
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Tijdens de zomervakantie is de helpdesk gesloten vanaf 26 juli t/m 10 augustus.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)