Home » Artikelen » Operatie Regels Ruimen van start

Operatie Regels Ruimen van start

De Operatie Regels Ruimen is, in opdracht van de Regeldrukagenda, van start gegaan. Het project is opgezet vanuit het gegeven dat niemand schoolleider of leraar is geworden om de hele dag lijstjes en formulieren in te vullen. Toch bezorgt schooladministratie leraren en schoolleider onnodig hoge regeldruk, die ten koste gaat van het primaire proces.

In de Operatie Regels Ruimen gaan zes scholen in een individueel begeleidingstraject aan de slag. Dit doen zij samen met een Operatieteam bestaande uit procesbegeleiders en een ‘inspiratieschool’ die dezelfde problematiek al succesvol heeft aangepakt. Eerst onderzoeken scholen wat hen regeldruk oplevert en welke casus zij het liefst willen aanpakken. Vervolgens worden de scholen gekoppeld aan een inspiratieschool en gaan ze aan de slag om de regeldruk te verminderen. Na deze proefperiode volgt een derde stap: een terugkomgesprek waarbij gekeken wordt wat goed gaat en wat nog beter kan.
Om alle scholen in Nederland inzicht te geven in de opgedane ervaringen en inzichten tijdens het project wordt er een praktische toolkit ontwikkeld. Daarnaast worden in een serie van drie video’s twee basisscholen tijdens het begeleidingstraject gevolgd. De andere deelnemende scholen delen hun ervaringen door te vloggen gedurende het traject. De toolkit bevat verschillende infographics waarmee direct aan de slag gegaan kan worden. Zo presenteert de toolkit de stappen die de scholen doorlopen en tips en tricks om regeldruk op de eigen school bespreekbaar te maken en aan te pakken.

De video’s en toolkit komen gedurende het project stap voor stap beschikbaar op leraar.nl/operatieregelsruimen 

Gepubliceerd op: 24 februari 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020