Home » Artikelen » Opbrengsten en wensen onderwijsinformatiesystemen in kaart

Opbrengsten en wensen onderwijsinformatiesystemen in kaart

Het Kohnstamm Instituut heeft, in samenwerking met Oberon, een onderzoek uitgevoerd naar onderwijsinformatiesystemen in het voortgezet onderwijs. Doel was inzicht te krijgen in het gebruik en de opbrengsten van onderwijsinformatiesystemen en de wensen van scholen op dit gebied. ‘Kennis, inzicht en bewustwording zijn de belangrijkste opbrengsten.’

Opbrengstgericht werken en verantwoording afleggen door scholen hebben een impuls gegeven aan de ontwikkeling en het gebruik van onderwijsinformatiesystemen (leerlingvolg- en administratiesystemen en managementinformatiesystemen). Scholen blijken vooral gegevens te verzamelen ter ondersteuning van de onderwijsorganisatie en -administratie en voor verantwoording op prestaties van leerlingen. Scholen verschillen daarin weinig van elkaar. Kennis, inzicht en bewustwording zijn belangrijke opbrengsten, aldus het in opdracht van Stichting Kennisnet gehouden onderzoek. Op managementniveau wordt aangegeven dat de systemen helpen om beter zicht te krijgen op het functioneren van de docenten.
De behoeften van scholen liggen vooral op gebied van mogelijkheden voor integratie en koppeling van systemen en op gebied van maatwerk, zodat bijvoorbeeld schoolspecifieke gegevens toegevoegd kunnen worden. Ook vinden scholen ‘gebruiksvriendelijkheid’ en ‘betrouwbaarheid’ belangrijk. Als systemen compatibel zijn, neemt de betrouwbaarheid van de gegenereerde gegevens toe, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

Gepubliceerd op: 27 augustus 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)