Home » Artikelen » Opbrengsten algemene vergadering ESHA

Opbrengsten algemene vergadering ESHA

Eind oktober vond de algemene vergadering van de European School Head Association (ESHA) in Bergen (Noorwegen) plaats. ESHA-leden zijn de nationale schoolleidersorganisaties met al hun leden uit 28 landen. Een aantal belangrijke thema’s kwamen aan bod.
 
De ESHA is belangrijk bij het delen van kennis op leiderschapsthema’s en overkoepelende thema’s die scholen en leidinggevenden aangaan. Alle individuele AVS- leden zijn ook automatisch lid. Onder andere de volgende zaken zijn dit keer aan de orde gekomen:
 

  • Op  gebied van curriculumontwikkeling is eenzelfde herijking gaande als in Nederland. Echter, waar wij, in Nederland, met alle shareholders en stakeholders het gesprek voeren via Platform2032 met een rapport op hoofdlijnen als uitkomst, is dit in Noorwegen via onderzoek en academische onderbouwing gegaan. Het heeft geleid tot een concreet rapport met de Noorse visie op de school van de toekomst. Professor Sten Ludvigsen heeft de AVS een presentatie van het onderzoek gegeven. Zie de bijlage 'Pupils learning in the school for the future'.
  • In vrijwel alle Europese landen wordt op diverse scholen geworsteld met het opvangen van vluchtelingenkinderen. Hieraan zit een curriculumvraagstuk vast, maar ook het omgaan met trauma’s is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Professor Unni Marie Heltne, Director/Clinical Psychologist van het Center for Crisis Psychology was onze gast. Haar instituut ontwikkelt onder andere handboeken voor leerkrachten en hulpverleners om op praktische manier om te gaan met kinderen met trauma’s. Dit zijn direct toepasbare, bewezen en wetenschappelijk onderbouwde aanpakken. Ook verzorgt het instituut internationale trainingen in diverse landen. Een aantal handboeken is reeds in het Engels vertaald en een aantal nog niet. De AVS is van mening dat deze handboeken, die vrij beschikbaar zijn, ook voor de Nederlandse situatie uitermate praktisch en toepasbaar zijn. 
  • Hoe vraag je Erasmus+-subsidies aan en hoe kunnen we bijdragen aan het inrichten van internationale partnerschappen? Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De AVS kan leden via de ESHA helpen met het zoeken van partnerscholen. Via de ESHA kunnen voorbeelden van eerdere aanvragen gedeeld worden. De aanvragen lopen in Nederland via het EPF-Nuffic, waar leden ook terecht kunnen met hun vragen over internationalisering.
  • De Finnish Association of Small Secondary Schools (FASS) heeft haar werkwijze gepresenteerd en een oproep gedaan om expertise te delen met andere organisaties voor kleine scholen in andere Europese landen (Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jukka O. Matilla.
  • De Italiaanse schoolleidersorganisatie ANP heeft uitgelegd hoe de nationale hervormingen van het onderwijsstelsel zijn aangepakt.
  • De vergadering heeft een aantal nieuwe bestuursleden gekozen en er is gesproken over PR en communicatie.

Nadere informatie is te vinden in het maandelijkse ESHA-magazine of op de website van ESHA. 
De AVS verzorgt internationale studiereizen naar diverse landen. U kunt hierbij individueel inschrijven of een maatwerktraject voor een groep aanvragen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 november 2015

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020