Home » Artikelen » Ook leraren slachtoffer van pestgedrag
Schoolleiding meest gekozen hulploket

Ook leraren slachtoffer van pestgedrag

Niet alleen leerlingen worden gepest, maar ook leraren. Leraren worden gepest door leerlingen, maar ook 19 procent door ouders, directie en collega’s. Dat blijkt uit een online enquête van CNV Onderwijs onder 4.262 schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners naar de sociale veiligheid in de school. Van de ondervraagden zegt 11 procent zelf te worden gepest door collega’s.
 
31 procent van de respondenten geeft aan dat er bij hen op school leraren worden gepest. Leraren worden vooral gepest door leerlingen, maar toch ook nog 19 procent door directie, collega’s of ouders. Ongeveer 1 op de 10 respondenten wordt zelf gepest door collega’s. Het pesten van leraren gebeurt vaker op openbare scholen dan op protestants-christelijke scholen. Ouder personeel (45-65 jaar) wordt vaker door collega’s gepest dan jonger personeel.
“Pestgedrag is altijd een zorg en niet acceptabel”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. “De grens tussen plagen en pesten schuift soms ongemerkt op. De schoolleider is van belang bij het realiseren van een professionele teamcultuur. Het is een belangrijke opdracht voor en in het onderwijs dat we werken aan zelfvertrouwen en het daadwerkelijk beleven van eigenwaarde.”  Schoolleiders zullen het zowel in de groepsdynamica van hun team als bij de inrichting van sociaal-emotionele opvoeding van kinderen binnen en rond de school oppakken, meent ze. “Dit vraagt om samenwerken met alle betrokkenen.”
 
Gezag
Andere enquêtevragen gingen over gezag en gezagsondermijnend gedrag. Het gezag op school krijgt gemiddeld een 7. Twee derde van de respondenten geeft aan soms moeite te hebben met handhaving van de orde. Jonger personeel (tot 45 jaar) heeft hier meer moeite mee dan het oudere personeel. Licht ondermijnend gedrag door leerlingen komt het vaakst voor in de vorm van niet luisteren en in discussie gaan. Vier op de tien respondenten geeft aan dat zij incidenteel te maken hebben met uitschelden door leerlingen, een zwaardere vorm van ondermijnend gedrag. 6 procent van de respondenten heeft maandelijks last van zware fysieke agressie, zoals schoppen en slaan. Jonger personeel (tot 35 jaar) ervaart meer gezagsondermijnend gedrag dan ouder personeel. Er staan vaker sancties op ongewenst gedrag (85 procent) dan uit een drie jaar eerder gehouden onderzoek bleek (63 procent). Collega’s geven veel steun bij gezagsondermijning; het meest gekozen loket voor steun bij problemen is de schoolleiding.
 
Ook ouders dragen bij aan de gezagsondermijning van onderwijspersoneel. Zij kiezen te vaak partij voor hun kind in plaats van samen met de school naar een oplossing te zoeken. Leidinggevenden ervaren meer gezagsondermijnend gedrag van ouders dan lesgevend of ondersteunend personeel.

-------------------------------------------

RECTIFICATIE
In Kader Primair 4 van 29 november staat in dit bericht dat een op de drie leraren slachtoffer is van pestgedrag. Die conclusie blijkt niet helemaal juist te zijn. Dat bevestigt een woordvoerder van de onderwijsbond van het CNV in een bericht van RTL Nieuws. Volgens het CNV ligt de fout bij het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd.
Niet een op de drie leraren (31 procent) in het basis- en middelbaar onderwijs wordt gepest, maar: 31 procent van de ondervraagden geeft aan dat er bij hen op school leraren worden gepest. Dat geldt dus niet per se voor de ondervraagde zelf. Het pesten van leraren kan gebeuren door collega's, directie, leerlingen of ouders, maar daar is niet specifiek naar gevraagd. Van de ondervraagden zegt 11 procent zelf te worden gepest door collega's.
 

Gepubliceerd op: 27 november 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020