Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Ook voor s(b)o verplichte eindtoets vanaf schooljaar 2019-2020

Ook voor s(b)o verplichte eindtoets vanaf schooljaar 2019-2020

Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn ook leerlingen in het sbo en so verplicht om de eindtoets te maken. De Adaptieve Centrale Eindtoets is dan voldoende geschikt voor het s(b)o.

Sinds schooljaar 2014-2015 is de eindtoets in het regulier basisonderwijs verplicht. Voor het speciaal(basis)onderwijs (sbo en so) was er nog geen geschikte toets, waardoor deze verplichting voor s(b)o-scholen nog niet gold.

Vanaf schooljaar 2019–2020 is de Adaptieve Centrale Eindtoets voldoende geschikt voor het s(b)o. Daarom treedt de wet vanaf dit schooljaar ook voor leerlingen in s(b)o in werking. Deze leerlingen zijn vanaf 2019/2020 verplicht om de eindtoets te maken. Het bevoegd gezag mag nog steeds bepalen dat bepaalde leerlingen geen eindtoets hoeven te maken. Wel moeten deze leerlingen voldoen aan een van de ontheffingsgronden. Deze zijn te vinden in de Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 maart 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)