Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen gepubliceerd

Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen gepubliceerd

Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor het experiment met regelluwe scholen in het primair en voortgezet onderwijs gestuurd. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.

Doel van dit experiment is om te onderzoeken of het bieden van regelluwe ruimte leidt tot initiatieven die de doelmatigheid of kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Ook wordt gekeken of er na afloop van het experiment ruimte in de WPO en WVO kan worden gecreëerd.
 
In de nota van toelichting wordt uitgelegd wat de redenen waren voor dit experiment, zoals de regeldruk, regels die soms maatwerk en innovatie in de weg staan of onvoldoende ruimte bieden voor 21e eeuwse vaardigheden. “Het experiment kan daarmee een impuls geven aan de ontwikkeling van een meer eigentijds en uitdagend onderwijsaanbod”, aldus Dekker.
 
Scholen met aantoonbare goede onderwijskwaliteit kunnen met het experiment meedoen, met goedkeuring van de medezeggenschapsraad. Bij de selectie door de minister van OCW krijgen scholen met het predicaat ‘excellent’ voorrang.
 
Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 januari 2016.

Gepubliceerd op: 26 mei 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders