Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Online verantwoording afleggen over beleid en schoolprestaties

Online verantwoording afleggen over beleid en schoolprestaties

Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen in de toekomst online verantwoording afleggen over hun beleid en schoolprestaties. Dit project – Vensters PO geheten – werd 31 oktober door de PO-Raad gelanceerd op de Conferentie (Be)sturend Leiderschap.

Via een website kunnen belanghebbenden, zoals ouders en onderwijswethouders, inzage krijgen in de resultaten van de school. Daarnaast krijgen de scholen de beschikking over managementinformatie waarmee ze hun eigen resultaten kunnen vergelijken met die van 7500 andere scholen in Nederland. De eerste pilot zal in het voorjaar van 2013 van start gaan. Een tweede, grotere, groep begint in 2014 met een pilot. Het streven is om in 2015 de informatie over zoveel mogelijk scholen online beschikbaar te hebben. ‘Vensters PO’ volgt op een vergelijkbaar project voor het voortgezet onderwijs: ‘Vensters voor Verantwoording’ waaraan bijna alle vo-scholen meedoen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 november 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)