Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Online consultatie praktijkgericht onderwijsonderzoek

Online consultatie praktijkgericht onderwijsonderzoek

Praktijkgericht onderzoek heeft de afgelopen tien jaar lerarenteams in staat gesteld het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Schoolleiders en leraren in het po, vo, s(v)o en mbo kunnen tot en met 11 februari meedoen aan een (tweede ronde) digitale consultatie over dit onderwerp. De opbrengsten hiervan staan centraal op een werkconferentie die 8 maart plaatsvindt.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en Regieorgaan SiA willen van schoolleiders, leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers weten hoe zij denken dat praktijkgericht onderzoek het onderwijs kan verbeteren en vernieuwen. Vragen die centraal staan: ‘Wat is nodig om de impact van praktijkgericht onderzoek te versterken? Zowel op de professionalisering van lerarenteams en leraren in opleiding, als op het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis?’

Belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het hele onderzoekstraject. Iedereen die zich betrokken voelt bij dit vraagstuk wordt van harte uitgenodigd deel te nemen.

Op basis van de opbrengsten wordt op donderdagmiddag 8 maart een werkconferentie gehouden in de Winkel van Sinkel in Utrecht.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 25 januari 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2016-2017 salaristabellen