Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Online vertelpunt om ervaringen Passend onderwijs te delen

Online vertelpunt om ervaringen Passend onderwijs te delen

Vanaf 9 januari komt er een landelijk online vertelpunt (www.vertelpunt.nl/ocw), waaropprofessionals, ouders en leerlingen hun ervaring met Passend onderwijs kunnen delen. De thema’s die uit deze gedeelde ervaringen naar voren komen, zijn een goed startpunt voor regiogesprekken met minister Slob van Onderwijs. De AVS roept haar leden op dit vertelpunt in te vullen en ook de leerkrachten en ouders hierop te wijzen.
 
Op scholen wordt hard gewerkt om kinderen en jongeren goed te ondersteunen. Daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijk zijn er ook nog verbeteringen nodig.
Met de aanpak ‘Oplossingen in de regio’ wil minister Slob samen met samenwerkingsverbanden en landelijke partijen werken aan meer eigenaarschap, zodat betrokkenen – schoolleiders en schoolbesturen, leraren en andere professionals, ouders en leerlingen – zelf het Passend onderwijs in hun eigen omgeving vorm kunnen geven en verbeteren. Onderdeel van deze aanpak is het (nieuwe) online vertelpunt en regiogesprekken.
 
Regiogesprekken
Alle partners van het Impulsoverleg, waaronder de AVS, roepen regio’s op om met elkaar in gesprek te gaan over Passend onderwijs. De thema’s op basis van de gedeelde ervaringen uit het vertelpunt kunnen een goed startpunt zijn voor dit gesprek. Minister Slob gaat zelf in zes regio’s in gesprek: Oost-Groningen, Oosterschelde, Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven/Helmond/De Kempen en Kennemerland.
 
Online vertelpunt
Om zo veel mogelijk betrokkenen bij Passend onderwijs in Nederland te bereiken, is een online vertelpunt ontwikkeld. Op dit vertelpunt kunnen leerlingen, ouders en professionals uit po, vo en so hun ervaringen delen over situaties die te maken hebben met Passend onderwijs. Daarbij geldt geen goed of fout. Ervaringen laten juist de verschillende belevingen, meningen en emoties zien, die soms meer vertellen dan cijfers.
Het vertelpunt is vanuit drie rollen in te vullen: als leerling, als ouder en als professional. Het is ook mogelijk het vertelpunt vanuit meerdere rollen in te vullen (bijvoorbeeld als professional en ouder) of vanuit één rol meerdere ervaringen te delen. Het delen van ervaringen is anoniem en duurt ongeveer 10 minuten.
 
Het vertelpunt staat vanaf 9 januari landelijk open en is dan te bereiken via www.vertelpunt.nl/ocw.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 december 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)