Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Ongebruikte vbo-profielen en schoolsoorten na drie jaar afgesloten

Ongebruikte vbo-profielen en schoolsoorten na drie jaar afgesloten

Vestigingen raken de licentie voor een profiel kwijt als ze er drie jaar lang geen leerlingen op inschrijven. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zullen voor het eerst op basis hiervan licenties worden afgesloten. Het is mogelijk een aanvraag (uiterlijk 1 april 2019) in te dienen om een licentie nog één jaar langer te behouden.

Voor pro, mavo, havo en vwo is in schooljaar 2018-2019 eenzelfde regeling ingegaan. Vanaf schooljaar 2021-2022 worden op basis daarvan  schoolsoorten op vestigingen afgesloten die drie jaar lang geen leerlingen hebben geteld in de hoogste twee leerjaren. Voor het praktijkonderwijs gaat het om scholen waarbij geen leerlingen zijn geteld in de hele school.

Dat is geregeld in de wet waarmee ook de nieuwe vmbo-profielen zijn ingevoerd. Die wet ging in op 1 augustus 2016, dus per 1 augustus 2019 worden de eerste licenties op grond hiervan afgesloten. Scholen van wie een profiellicentie afgesloten wordt, krijgen hierover uiterlijk 1 maart bericht.

Gevolgen
Het afsluiten van profielen hoeft geen gevolgen te hebben (voor de bekostiging). Profielen die nooit zijn gebruikt, zijn blijkbaar ook niet gewenst of nodig. Omdat het om nieuwe wetgeving gaat waar nog niet veel aandacht voor is geweest, kunnen scholen die hierdoor in de problemen komen alleen dit jaar een aanvraag doen om de licentie nog een jaar te behouden. Hier zijn enkele voorwaarden aan gebonden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 december 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)