Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderzoeks- en ontwikkelfunctie op scholen

Onderzoeks- en ontwikkelfunctie op scholen

Voor de verdeling van de jaarlijkse middelen voor het bekostigen van activiteiten ter versterking van de onderzoeks- en ontwikkelfunctie op scholen (de zogenaamde Vrijval SLOA-middelen) is een regeling ingesteld. De PO-Raad verdeelt deze middelen.

In de aanvraagprocedure van de regeling `Vrijval SLOA 2011´ wordt gewerkt met een vooraanmelding. Daarvoor is een format beschikbaar. Het ingevulde format dient vóór 1 april 2011 door de PO-Raad ontvangen te zijn. Na ontvangst van de ingevulde formats stelt een externe organisatie op basis van de beoordelingscriteria vast welke schoolbesturen worden uitgenodigd tot het doen van een uitgebreider projectvoorstel. Op 21 april ontvangen deze besturen hierover telefonisch bericht. Op 27 april nemen deze besturen deel aan een informatiebijeenkomst, waarin experts meer informatie verschaffen over het formuleren van het onderzoeksplan en uitvoeren van het onderzoek. Het uitgebreide onderzoeksplan dient vervolgens uiterlijk 26 mei 2011 te worden ingediend, op basis waarvan de defi - nitieve selectie zal plaatsvinden. Uiterlijk 1 juli wordt het bestuur schriftelijk en beargumenteerd meegedeeld of de aanmelding al dan niet is gehonoreerd.

Kijk op http://www.poraad.nl/ voor meer informatie over de regeling en het genoemde format.

Gepubliceerd op: 3 maart 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders