Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderzoek: Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren

Onderzoek: Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren

Meer dan 90 procent van de schoolleiders in het basisonderwijs vindt dat professionaliseren voor bestuurders, schoolleiders en leerkrachten verplicht moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

AVS-voorzitter Ton Duif vindt deze conclusie opmerkelijk: “Maar het toont duidelijk aan dat schoolleiders zich bewust zijn van de noodzaak tot professionalisering en daartoe ook bereid zijn.” Professionalisering vindt vooral plaats op het gebied van leiderschap, schoolorganisatie en bestuurlijke verhoudingen, geven de meer dan 1000 AVS-leden die aan het onderzoek hebben meegewerkt, aan. Professionalisering bij bovenschoolse leidinggevenden staat dit schooljaar vooral in het teken van de bestuurlijke inrichting en verhoudingen. Want al heeft tweederde van de besturen de scheiding tussen bestuur en toezicht geregeld, zoals blijkt uit AVS-onderzoek naar bestuurlijke verhoudingen, daarmee zijn ze er nog niet. Hoe breng je de Raad van Toezicht in positie, zijn de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk en hoe houd je vinger aan de pols zijn zaken die er dan nog liggen. Duif: “Over professionalisering van leerkrachten en schoolleiders is van alles vastgelegd, maar nergens lees ik iets over bestuurders. Juist professionalisering van het bestuur is hard nodig.”
Leidinggevenden zien graag dat opleiding en ontwikkeling onderdeel zijn van een meerjarenbeleidsplan. Ruim een kwart geeft echter aan dat hun organisatie niet beschikt over zo’n plan. Veel genoemde belemmeringen bij professionalisering zijn gebrek aan tijd en geld, de huidige werkdruk en de vervanging die moet worden geregeld. De Lerarenbeurs is niet bestemd voor leidinggevenden. “Een gemiste kans”, vindt Duif.

Een uitgebreid artikel over de beide AVS-onderzoeken verschijnt 21 april in Kader Primair, het vakblad van de AVS. Beide onderzoeken zijn hieronder te downloaden.

Zie ook: Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren voor een uitgebreide samenvatting en conclusie.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 april 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)