Home » Artikelen » Onderzoek Oberon: achterstallig onderhoud schoolgebouwen loopt in de miljarden

Onderzoek Oberon: achterstallig onderhoud schoolgebouwen loopt in de miljarden

Er zijn miljarden euro’s nodig voor achterstallig onderhoud van schoolgebouwen. Het meest urgent zijn verbeteringen aan klimaatinstallaties, aan deuren en ramen en aan isolatie. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van Oberon naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting. Ton Duif gaf bij publicatie van het rapport eind oktober een reactie op Radio 1.

Maar liefst 70 procent van de 1.100 schoolleiders die aan het onderzoek meededen, vindt dat hun schoolgebouw moet worden aangepast. Naar schatting is 6,9 miljard nodig voor aanpassingen die als absoluut noodzakelijk worden gezien. Per basisschool komt dat neer op een half miljoen euro, voor iedere middelbare school op 3 miljoen euro, bericht de NOS op haar site.

Ton Duif op Radio 1: “Er is al heel lang sprake van achterstallig onderhoud. Vooral in gebouwen uit de jaren ’70 en ’80, waar de ventilatie en het onderhoud heel slecht is. Maar ook voor jongere schoolgebouwen is er veel vraag naar betere klimaat- en luchtbeheersingssystemen. Hier moet iets aan gebeuren, want dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.”

Meer dan de helft van de schoolleiders geeft in de vragenlijst aan dat ze ontevreden zijn over de mogelijkheid om temperatuur en ventilatie zelf te regelen. Bijna een kwart is zelfs zeer ontevreden. De respondenten geven aan dat ze het meest ontevreden zijn over de bruikbaarheid en flexibiliteit van les- en overblijflokalen. Ook bergruimtes voldoen niet aan de verwachtingen.

Doel van het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, is inzicht te geven in wat schoolbesturen aan onderhoud nodig hebben wanneer zij vanaf 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk worden voor het buitenonderhoud van hun scholen. Omdat de regeling overheveling buitenonderhoud niet voorziet in een nulmeting, is het  van belang de huidige kwaliteit van de schoolgebouwen te onderzoeken. Totdat scholen zelf over het geld kunnen beschikken, is de gemeente formeel verantwoordelijk voor het onderhoud van schoolgebouwen. Duif: “Gemeenten krijgen meer geld voor onderhoud binnen dan ze uitgeven. In de praktijk blijkt dat de verdeling van het budget voor onderhoud niet altijd goed gaat. Er blijft zo’n 300 miljoen ‘hangen’  bij de gemeente. De onderwijswethouder moet kritischer kijken als de verdeling plaatsvindt, maar ook de schoolbesturen en schoolleiders moeten kritisch naar de gemeente kijken.  De bal ligt bij de politiek: er is structureel te weinig geld voor onderhoud en voor het geven van modern onderwijs.”

De AVS nam deel aan de begeleidingscommissie van het onderzoek. In Kader Primair 4 (verschijningsdatum 30 november) volgt een uitgebreid artikel over de kwaliteit van schoolgebouwen. De monitor kwaliteit onderwijshuisvesting is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/huisvesting.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 31 oktober 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)