Home » Artikelen » Onderzoek naar effecten anti-pestprogramma’s in mei van start

Onderzoek naar effecten anti-pestprogramma’s in mei van start

Een multidisciplinair team van onderzoekers start in mei met het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van tien anti-pestprogramma’s. Het onderzoek is onderdeel van het plan van aanpak tegen pesten van staatssecretaris Dekker van Onderwijs en de Kinderombudsman.
 
Het team, waarin expertise is gebundeld op het gebied van pesten, sociale relaties in de klas en effectiviteit van interventies, staat onder leiding van professor Bram Orobio de Castro van de Universiteit Utrecht. Ongeveer 750 basisschoolklassen doen mee met het onderzoek, waarvoor het ministerie van OCW 890.000 euro beschikbaar stelde via het NRO.
 
De volgende anti-pestprogramma’s worden de komende twee jaar op hun effecten onderzocht: SWPBS, Taakspel, Alles Kidzzz, PAD, Plezier op school, Zippy’s vrienden, Kanjertraining, PRIMA, Sta Sterk, Omgaan met elkaar.
 
Op 14 april wordt het onderzoek toegelicht tijdens de NRO startbijeenkomst Effecten Anti-pestprogramma’s in Utrecht. Het onderzoek loopt tot maart 2017.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 april 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)