Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderzoek naar didactiek van cultuureducatie

Onderzoek naar didactiek van cultuureducatie

Onderwijsprofessionals en onderzoekers kunnen gezamenlijk weer een proposal indienen bij het NRO voor het doen van kortlopend en praktijkgericht onderwijsonderzoek. Didactiek voor andere vakken dan taal en rekenen (zoals cultuureducatie, levensbeschouwing en bewegingsonderwijs) is een van de thema’s.

Praktijkgericht onderzoek bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) richt zich op voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair en voortgezet onderwijs (po en vo), speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (so en vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Financiering kan alleen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die bestaan uit wetenschappelijke onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk. Zij moeten de aanvraag gezamenlijk opstellen en het onderzoek gezamenlijk uitvoeren.

Het is de bedoeling dat het praktijkgericht onderwijsonderzoek concrete en bruikbare producten voor de onderwijspraktijk oplevert, zoals lesmateriaal, handreikingen voor docenten of trainingen. Daarnaast dragen de resultaten van de projecten bij aan de (wetenschappelijke) kennis over het onderwijs, schoolontwikkeling en professionalisering van docenten. Kortlopend Onderwijsonderzoek kan binnen één schooljaar worden uitgevoerd, de maximale looptijd is 16 maanden.

De deadline voor het indienen van projectideeën is 4 april 2017. U kunt alleen een aanvraag indienen na het indienen van een intentieverklaring. Deze deadline is 16 maart 2017.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 maart 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)