Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderzoek in primair onderwijs naar regeldruk

Onderzoek in primair onderwijs naar regeldruk

Regels, die zijn ontstaan door de overheid, uitvoeringsorganisaties, de onderwijsinspectie, sociale partners en ook door de besturen en scholen zelf, hebben er toe geleid dat op 18 december 2014 de Regeldrukagenda 2014–2017 door de vertegenwoordigers van voornoemde partijen, waaronder de AVS, minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW is ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer.

Voorafgaand aan de ondertekening heeft de AVS onder haar leden een uitgebreide enquête over de regeldruk gehouden. Hierop is goed gereageerd, ruim 400 reacties. Deze reacties zijn een-op-een aangeboden, waarna een selectie is toegepast van de meest genoemde onderwerpen, die in het overleg van de Regeldrukagenda aan de orde zijn gesteld.

Inmiddels wordt de volgende stap gezet: een onderzoek hoe het veld over de regeldruk denkt. Als uitvoerder is Regioplan in de arm genomen. Het onderzoek loopt van 1 april tot en met 31 mei 2016 en geldt voor de functiecategorieën schoolleiders, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel.

meldpunt-regeldruk.pngTot 31 mei kunnen schoolleiders, leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het primair onderwijs terecht bij het Meldpunt Regeldruk PO voor klachten over registratieverplichtingen. Het meldpunt is een initiatief van OCW, PO-Raad en vakbonden, waaronder de AVS. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de bronnen van registratieverplichtingen. De uitgelezen kans voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs om dit onderwerp hoog op de agenda te krijgen.
De werkdruk in het primair onderwijs is een bron van zorg. Een belangrijke oorzaak daarvan is de administratieve last, ook wel regeldruk genoemd.  De vele administratieve verplichtingen kosten onderwijsprofessionals veel tijd. Om erachter te komen waar precies “de pijn” zit, kunnen onderwijsprofessionals hun klachten over belastende registratieverplichtingen doorgeven bij het  Meldpunt Regeldruk PO.

Wat levert het op?
De informatie op het meldpunt moet inzicht geven in:
1.    De registraties: wat zijn de belangrijkste overlast veroorzakende registraties?
2.    De aard van het probleem: waarom veroorzaken de registraties last (onnodig, inefficiënt, te omvangrijk, enzovoort)?
3.    De bron: wie legt deze registratieverplichtingen op: overheid, schoolbestuur, schoolleiding, anderen?
4.    De oplossing: kan het anders en hoe dan?
De uitkomsten geven input voor het aanpakken van de belangrijkste lastveroorzakers.
 
Urgentie: werkdruk bron van zorg
In het onlangs gehouden onderzoek ten behoeve van de Staat van de Schoolleider geeft 64 procent van de bevraagde schoolleiders in het primair onderwijs aan dat het uitvoeren van wet- en regelgeving te veel tijd kost en leidt tot hoge werkdruk.  In januari bracht het tv-programma De Monitor naar buiten dat 84 procent van de leerkrachten in het primair onderwijs de werkdruk te hoog vindt. Wat staatssecretaris Sander Dekker betreft, stoppen scholen met de registratieverplichtingen die het onderwijs en de leerling niet ten goede komen. Met dit nieuwe onderzoek – onderdeel van Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 – zet Dekker de deur open naar minder regeldruk. Maar dan moeten leerkrachten en schoolleiders de last die ze ervaren wel melden op www.delerarenagenda.nl/meldpunt

Bij deze doen wij een beroep op u om op het onderzoek te reageren via bijgaande link en verzoeken wij u ook een beroep te doen op uw personeelsleden om ook te reageren. Dit kan onder andere ook door middel van deze poster.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 april 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)