Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderzoek Effectory: werkdruk vo te hoog

Onderzoek Effectory: werkdruk vo te hoog

Meer dan de helft (52 procent) van de medewerkers in het voortgezet onderwijs vindt de werkdruk te hoog. Zij beoordelen de mate waarin zij tijd hebben om goed werk te leveren gemiddeld met een 4,7. Dat blijkt uit recent onderzoek van Effectory.

Volgens consultant Simon Visser van Effectory scoort de onderwijsbranche als geheel iets beter, al is het verschil minimaal. In andere sectoren is gemiddeld 35 procent van de medewerkers ontevreden over de werkdruk. Visser noemt twee redenen waarom docenten in het voortgezet onderwijs hun werkdruk als hoog ervaren. In de eerste plaats is dat de administratieve last en de vele kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan. In de tweede plaats hebben docenten het gevoel dat zij hun eigen tijd niet kunnen indelen. Ze krijgen taken opgelegd en er wordt op een systematische manier gesproken over urennormen en taakverdeling. Hierdoor ervaren medewerkers weinig controle over hun werk, wat extra druk geeft.
Bureau Effectory voerde het onderzoek uit onder voortgezet onderwijs instellingen in de eerste helft van schooljaar 2014-2015.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 april 2015

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)