Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderzoek Oberon over inzet werkdrukmiddelen
Herhaalde oproep

Onderzoek Oberon over inzet werkdrukmiddelen

Om werkdruk in het primair onderwijs te verminderen, heeft het kabinet een akkoord met de vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad afgesloten. In dit werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen vanaf huidig schooljaar extra geld ontvangen om werkdruk aan te pakken. Oberon onderzoekt in opdracht van het ministerie van OCW hoe scholen de werkdrukverlagende maatregelen hebben gekozen en wat het effect is van deze maatregelen.  De onderzoekers gaan 30 scholen bezoeken om hierover in gesprek te gaan. Ook wordt bij 650 scholen een enquête uitgezet. De AVS vraagt scholen die hierover benaderd worden mee te doen.

Om inzicht in de effectiviteit van het werkdrukakkoord te krijgen is onderzoek nodig. Onderzoekers van Oberon voeren dit onderzoek uit, in nauwe samenwerking met de PO-Raad, AVS, AOb, CNVO, FvOv en PO in actie. Onderzoeks- en adviesbureau Oberon wil betrokkenen op de scholen graag aan het woord laten over werkdruk: Welke oplossingen hebben zij bedacht? Hoe verloopt het proces en de uitvoering van de maatregelen en wat levert het op? Om antwoord op deze vragen te krijgen, gaan de onderzoekers bij 30 scholen op bezoek en in gesprek met het (ondersteunend) personeel. In mei 2019 en mei 2020 wordt ook bij 650 scholen een enquête uitgezet.  
 
Voor het onderzoek is het van belang dat scholen die gevraagd worden, willen meewerken aan het onderzoek. Het is echter geen verplichting. Uiteraard zullen de onderzoekers scholen zo min mogelijk belasten. 
 
Schoolteams bepalen zelf waaraan zij de werkdrukmiddelen besteden, zoals voor de inzet van extra leerkrachten, onderwijsassistenten, ICT-coördinatoren of eventmanagers.
Het ministerie van OCW overweegt of in 2020 de werkdrukmiddelen eventueel verder verhoogd worden.
 
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 juni 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)