Home » Artikelen » Onderwijs volgen waar leerling staat ingeschreven

Onderwijs volgen waar leerling staat ingeschreven

Naar aanleiding van Kamervragen is bevestigd, dat leerlingen alleen onderwijs kunnen volgen waar zij staan ingeschreven.

Aanleiding voor de vraagstelling was dat een lichamelijk gehandicapte leerling, ingeschreven bij het speciaal onderwijs, in de praktijk onderwijs volgde in het basisonderwijs. De inspectie heeft hieraan een einde gemaakt. De geschetste situatie is in strijd met de wettelijke regelingen.

Volgens de minister van OCW hoeft het onderwijs aan deze leerling niet stopgezet te worden, maar dient deze ingeschreven te worden bij de basisschool. Als de leerling bij deze school wordt ingeschreven, ontstaat recht op de leerlinggebonden financiering (rugzakje).

Uit de beantwoording van de minister blijkt overigens, dat deze situatie zich niet alleen bij deze school voordoet. Ook op andere scholen worden niet-wettelijke constructies toegepast. De constructies komen naar voren nu de inspecteurs meer geïntegreerde taken toebedeeld krijgen.

 

Gepubliceerd op: 16 juli 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders