Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderwijsraad wil meer aandacht voor persoonlijke professionaliteit leraar

Onderwijsraad wil meer aandacht voor persoonlijke professionaliteit leraar

Bij het debat over de professionalisering van leraren gaat het te veel over de status en te weinig over het individueel handelen van de leraar. En dat terwijl het beroep door maatschappelijke ontwikkelingen steeds uitdagender wordt. Daarom moet er meer aandacht komen voor de alledaagse beroepspraktijk van leraren, stelt de Onderwijsraad in de verkenning ‘Leraar zijn’.

Wat hebben leraren nodig om binnen en buiten de klas goed te kunnen handelen? De Onderwijsraad vroeg het aan ruim 140 leraren en andere deskundigen. Met de verkenning wil de raad het debat en de beleidsvorming over de persoonlijke professionaliteit voeden.
Vier overwegingen geeft de raad mee om het debat richting te geven. Zo moet de leraar zich bewust zijn wat hij of zij zelf belangrijk en waardevol vindt in zijn of haar onderwijs en daarover in dialoog durven gaan met collega’s. Ook het vermogen om in bijzondere situaties snel de juiste beslissingen te kunnen nemen en goed te kunnen handelen, is van belang. Een sterk ontwikkeld beoordelingsvermogen is daarbij onontbeerlijk. Een professionele houding betekent ook dat leraren invloed willen hebben op de uitvoering en inrichting van het onderwijs. Als laatste overweging geeft de Onderwijsraad mee dat het voor leraren zaak is om zich te blijven ontwikkelen op het gebied van vakinhoud en -didactiek en dat ze zich een kritisch-onderzoekende houding aanmeten.

Naast de verkenning over de persoonlijke professionaliteit van leraren presenteerde de Onderwijsraad ook ‘Wat drijft de leraar?’, het jaarboekje 2012, met acht persoonlijke verhalen van leraren.

De verkenning ‘Leraar zijn. Meer oog voor persoonlijke professionaliteit’ is te downloaden via de AVS-website. Meer informatie: www.onderwijsraad.nl
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 maart 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)