Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderwijsraad vindt scherper toezicht op schoolbesturen onnodig

Onderwijsraad vindt scherper toezicht op schoolbesturen onnodig

Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun instelling. Volgens de Onderwijsraad hoeft er, ondanks dat er recentelijk verschillende onderwijsinstellingen door de hoeven zijn gezakt door slecht bestuur, niet getornd te worden aan de autonomie van de schoolbesturen. Dat stelt de raad in haar adviesrapport ‘Publieke belangen dienen’ dat medio april is verschenen.

Volgens de Onderwijsraad kan kwalitatief goed onderwijs gewaarborgd worden zonder wijzigingen door te voeren in het governancemodel. Vormen van ‘verantwoording’ passen daar beter bij dan vormen van toezicht waar sancties aan verbonden kunnen zijn. Te veel sturing en controle door de overheid kan volgens de raad het proces van kwaliteitsverbetering belemmeren, innovatie in de weg staan en tot een gebrek aan vertrouwen leiden. Het adviesorgaan pleit wel voor een versterking van het besturend vermogen van instellingen en voor professionalisering van onderwijsbesturen.

De Onderwijsraad geeft twee aanbevelingen mee aan de onderwijsminister. Het besturend vermogen van onderwijsinstellingen moet versterkt worden door de expertise van bestuurders en interne toezichthouders te omschrijven en op te nemen in de governancecodes voor de verschillende sectoren. In de code zouden ook zaken opgenomen moeten worden als integriteit, bescheidenheid, oog voor het publieke belang en het organiseren van dialoog met voldoende tegenspraak. Daarnaast ziet de raad een grotere rol voor de Inspectie van het Onderwijs weggelegd. De inspectie zou niet alleen de ‘ondergrens’ voor de kwaliteit van scholen moeten bewaken, maar ook meer ingezet moeten worden voor kwaliteitsbevordering bij scholen. Door scholen met elkaar te vergelijken kan de inspectie instellingen sturen; verantwoording gericht op leren en verbeteren.

Het rapport ‘Publieke belangen dienen’ is te downloaden via de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 april 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)