Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Onderwijsraad pleit voor integraal vrijwillig aanbod voor kinderen vanaf 2,5 jaar

Onderwijsraad pleit voor integraal vrijwillig aanbod voor kinderen vanaf 2,5 jaar

De Onderwijsraad signaleert een aantal knelpunten bij de actuele ontwikkeling van het jonge kind, zoals de matige educatieve/pedagogische kwaliteit en de fragmentatie van het stelsel waar het gaat om financiering, toegankelijkheid en toezicht. In een adviesgesprek met de Tweede Kamer over ‘Een goede start voor het jonge kind’ pleit de Onderwijsraad daarom voor een integraal vrijwillig aanbod van hoge kwaliteit voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

De Onderwijsraad adviseert te komen tot een geïntegreerd stelsel voor de verschillende vormen van voorschoolse voorzieningen (kinderopvang, peuterspeelzalen en voorschoolse educatie). Het aanbod moet op vrijwillige basis beschikbaar zijn voor alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar voor vijf dagdelen per week. De aanwezige Kamerleden hebben ingestemd met het voorstel.

Voor de uitvoering van dit advies stelt de Onderwijsraad een aantal aanbevelingen voor. Zo moet het opleidingsniveau verhoogd worden, de beroepsprofielen aangepast en binnen de opleidingen moet de aandacht voor kennis over het jonge kind vergroot worden. Daarnaast adviseert de raad het aanbod voor jonge kinderen onder regie van de basisschool te brengen. Tot slot adviseert de raad om de sturing en het toezicht onder te brengen bij het ministerie van OCW.

Het huidige voorschoolse stelsel kost circa 2,9 miljard euro, betaald door ouders, werkgevers en overheden. Maar liefst 86 procent van de kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud maakt al gebruik van een vorm van voorschoolse voorziening.

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang
Minister Asscher van Sociale Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang. Naar verwachting zal de harmonisatie zowel organisatorisch, beleidsmatig, kwalitatief als vanuit financieel oogpunt in 2018 zijn afgerond. De harmonisatie moet de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang wegnemen. Ook moet het zorgen voor een betere afstemming tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs, meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang.
 
De harmonisatie van voorschoolse voorzieningen is gericht op drie pijlers: versterken van de pedagogische kwaliteit, één kwaliteitskader voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en één financieringsstructuur voor werkende ouders. De eerste stappen voor de harmonisatie zijn inmiddels gezet. Voor de inzet op het versterken van de pedagogische opdracht verwijst Asscher naar het project Permanente Educatie van Brancheorganisatie Kinderopvang. De komende tijd wordt met betrokken partijen onderzocht op welke wijze er een betere aansluiting kan plaatsvinden tussen voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs.
 

Gepubliceerd op: 7 juli 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)